Follow us :

Factory Information

Factory Area
1,200 m2
Employees
Below 100
Plant Add
No.399 of Huanbei Road, Jinbei Town, Lin'an City, Hangzhou, China